Rozwód – co musisz wiedzieć?
dobry prawnik od spraw spadkowych warszawa
Oskarżenie w sprawach karnych – co zrobić?
1 marca 2022
rozwód warszawa
Czy do sprawy rozwodowej potrzebny jest prawnik?
2 sierpnia 2022
Show all

Rozwód – co musisz wiedzieć?

dobry prawnik

Każdego roku tysiące małżeństw podejmuje decyzję o rozwodzie. W jaki sposób przeprowadzić ten proces możliwie szybko, sprawnie, bezboleśnie i korzystnie dla obu stron?

 

Najczęstsze przyczyny rozwodów – które z nich mogą zostać przez sąd uznane za uzasadnione prawnie?

Liczba rozwodów na całym świecie, także w Polsce, rośnie lawinowo. Coraz więcej par decyduje się na zakończenie swojego małżeństwa. Jest wiele przyczyn rozpadu związków małżeńskich, ale nie wszystkie mogą być uznane za „uzasadnione” do orzeczenia rozwodu przez sąd. Zasadniczo powody rozwodów dzielimy na twarde i miękkie. Wśród tych pierwszych są m.in. zdrada jednego ze współmałżonków, przemoc fizyczna i psychiczna, różnego rodzaju nałogi, w tym nadużywanie narkotyków, czy alkoholu i hazard, a także sprzeciw wobec posiadania dzieci i odmowa powiększenia rodziny. Do miękkich, acz bardzo częstych powodów rozwodów należy brak zaangażowania i problemy komunikacyjne. Małżonkowie obwiniają się wzajemnie o niedostateczne zainteresowanie swoimi sprawami i problemami, niechęć do wspólnego spędzania czasu, unikanie rozmów, częste pobyty poza domem, brak zrozumienia, kłótnie i stopniowe oddalanie się od siebie. W takich przypadkach sąd zazwyczaj stwierdza rozwód bez orzekania o winie, na podstawie niemożliwych do pogodzenia różnic np. światopoglądowych, religijnych, seksualnych oraz nieodwracalnego rozpadu małżeństwa.

 

Rozwód według prawa: kiedy zaczynają się komplikacje?

Rozwód bez orzeczenia winy jest najprostszym i najbardziej komfortowym rozwiązaniem dla obu stron. Komplikacje zazwyczaj zaczynają się zazwyczaj wtedy gdy chodzi o:

  • rozwód z orzeczeniem o winie,
  • rozwód z podziałem majątku,
  • rozwód z udziałem małoletnich osób (dzieci).

Według art. 57 kodeksu karnego, aby orzec o winie jednego ze współmałżonków, strona obwiniająca musi tę winę udowodnić, a małżonek uznany za winnego może zostać zobowiązany do płacenia byłemu współmałżonkowi alimentów.

Koleją skomplikowaną sprawą rozwodową jest rozwód z podziałem majątku. Wniosek o podział majątku można złożyć w trakcie starania się o rozwód, ale nie jest to obligatoryjne. Procedura podziału majątku przy rozwodzie jest pracochłonna i wymaga ustalenia wielu szczegółów takich, jak: wielkość wspólnego majątku i jego składniki. A tych oraz pytań z nimi związanych może być bardzo dużo: co z kredytem, wspólnymi udziałami w firmie, nieruchomościami, a nawet prezentami od byłego współmałżonka?

Grzegorz Cieślik, adwokat z wieloletnim doświadczeniem w sprawach rozwodowych w Warszawie uważa, że sprawy tego rodzaju są z reguły czasochłonne i niezwykle trudne, także emocjonalnie, dlatego trzeba dokładnie rozważyć wszystkie argumenty „za” i „przeciw”, aby wybrać najlepsze dla siebie wyjście z sytuacji.

Inna trudna kwestia związana z rozwodami to kwestia opieki nad dziećmi. To szczególnie delikatne zagadnienie, ponieważ w postępowaniu ustala się zakres władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, a także określa liczbę i częstotliwość kontaktów rodziców z nimi.

Grzegorz Cieślik, warszawski adwokat specjalizujący się w rozwodach radzi, aby w taki sposób prowadzić postępowanie rozwodowe, aby zminimalizować udział dzieci w postępowaniu. Jeśli jest to niezbędne, przesłuchanie dziecka w roli świadka trzeba tak zorganizować, aby było to dla osoby małoletniej jak najmniejszym obciążeniem psychicznym.

 

Między separacją a rozwodem

Warto pamiętać, że każda sprawa rozwodowa zaczyna się od szukania ugody. Sąd z reguły kieruje strony do mediacji wyznaczając mediatora, który poprowadzi postępowanie polubowne. Mediacje te są pomocne także wtedy, gdy małżonkowie już podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa. W takich sytuacjach mediator pomaga ustalić im kwestie związane z orzeczeniem o winie, podziałem majątku czy opieką nad dziećmi.

 

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej?

Przed podjęciem decyzji o wniesienie pozwu o rozwód warto doradzić się specjalisty jaki sposób zakończenia związku małżeńskiego będzie dla nas optymalny. Adwokat specjalizujący się z rozwodach, po gruntownej analizie konkretnego przypadku, jest w stanie nam doradzić najlepsze rozwiązanie, adekwatne dla naszej sytuacji i dostosowane do możliwości finansowych, jakimi dysponujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top