Prawo karne w praktyce

Prawo karne w praktyce

Najbardziej ohydne przestępstwa popełniane w naszym kraju nie schodzą z czołówek gazet oraz telewizyjnych programów informacyjnych. Nie ma chyba dnia, by media nie donosiły o tym, że ktoś udusił, utopił, zastrzelił, zamordował. W takiej sytuacji można odnieść wrażenie, że zabójstwa to jedne z najczęściej popełnianych w naszym kraju przestępstw. A jak jest naprawdę? Rzeczywistość wygląda zgoła inaczej.

Spójrzmy na twarde dane za 2017 rok, zgromadzone przez Komendę Główną Policji. Co prawda liczba zabójstw po latach spadków w ubiegłym roku nieoczekiwanie wzrosła, jednak liczba 519 i tak prezentuje się dość skromnie, jeśli weźmiemy pod uwagę ogrom wszystkich przestępstw kryminalnych popełnionych w Polsce w 2017 roku. Było ich niemal pół miliona, dokładnie 490711. Najwięcej zabójstw odnotowano na Śląsku i Dolnym Śląsku; te same regiony królują zresztą także w statystykach rozbojów.

Jakich przestępstw kryminalnych było zdecydowanie więcej? W 2017 roku stwierdzono w Polsce ponad 111 tys. kradzieży, nieco ponad 10 tys. kradzieży samochodów, prawie 68 tys. włamań, ponad 38 tys. przypadków uszkodzenia rzeczy (niszczenia mienia), nieco ponad 5 tys. bójek i pobić oraz ponad 8,1 tys. rozbojów i wymuszeń. Najwięcej kradzieży aut stwierdzono w samej Warszawie (2506), na Śląsku (1249) oraz w Wielkopolsce (1169). Jeśli chodzi o włamania do mieszkań, największą ich liczbę odnotowano na Dolnym Śląsku (11203), Śląsku (8158) oraz w Warszawie (6405).

W praktyce adwokackiej do najczęściej spotykanych możemy zaliczyć wybrane przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz niektóre przestępstwa przeciwko mieniu. Jeśli chodzi o te pierwsze, sprawy karne dotyczą udziału w bójce lub pobiciu, narażenia na utratę życia lub zdrowia, spowodowania rozstroju zdrowia, spowodowania wypadku komunikacyjnego oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Z kolei w przypadku przestępstw przeciwko mieniu adwokaci najczęściej mają do czynienia m.in. z kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, kradzieżą rozbójniczą, wymuszeniem rozbójniczym, rozbojem, a także oszustwem i paserstwem. Powszechnie spotyka się też w praktyce adwokackiej sprawy dotyczące przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. W szczególności chodzi o fałszerstwo dokumentów (bardzo często są to faktury) oraz poświadczenie nieprawdy.

Na szczęście ostatnie dane policji wskazują, że liczba przestępstw kryminalnych spada, rośnie natomiast ich wykrywalność. Pocieszające wnioski płyną też z danych CBOS. Wynika z nich, że aż 89% Polaków deklaruje, że w naszym kraju czuje się bezpiecznie; w swoim miejscu zamieszkania bezpiecznie czuje się z kolei aż 95% z nas. Jeśli jednak będziemy mieli pecha i przyjdzie nam skonfrontować się z poważnym przestępstwem, warto wówczas skonsultować się z prawnikiem, który w prawie karnym i danym typie spraw się specjalizuje. Pozwoli nam to zminimalizować koszty i inne negatywne skutki, jakie w związku popełnieniem przestępstwa przyjdzie nam ponieść.

ZAPRASZAM
DO KONTAKTU

Top