Prawo karne – jakie pełni funkcje i w jakich sytuacjach pomoże Ci adwokat?
prawo pracy
Kiedy pracodawca łamie prawo pracy? Sprawdź i zgłoś się do prawnika!
29 kwietnia 2020
vat
Mafie VATowskie – na czym polega ich działanie?
1 września 2020
Show all

Prawo karne – jakie pełni funkcje i w jakich sytuacjach pomoże Ci adwokat?

prawo karne

Prawo karne to zespół przepisów, które normują kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione – jego podstawowymi źródłami w Polsce są  Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, a także kodeks karny skarbowy. W przypadku złamania prawa karnego, masz prawo do skorzystania z pomocy adwokata – moja warszawska kancelaria adwokacka zapewni Ci kompleksową obsługę i wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Jak klasyfikujemy sprawy karne?

Prawo karne to dziedzina niezwykle szeroka, obejmująca wiele różnego rodzaju spraw – biorąc pod uwagę treść regulacji, wyróżniamy trzy podstawowe działy prawa karnego. Jakie to działy i co wchodzi w ich zakres?

Prawo karne materialne

W jego skład wchodzą przepisy, które regulują stosowanie kar przez sądy – są one odpowiedzią na szkodliwe społecznie zachowania, które są zabronione przez prawo karne. Zostało ono określone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.) i dzieli się na prawo karne powszechne (dotyczące przestępstw i wykroczeń), a także prawo karne specjalne (wojskowe, skarbowe itd.)

Prawo karne procesowe

Określa ono formy, w jakich prawo karne materialne jest stosowane przez organy państwa. Dotyczy procedury karnej, określając między innymi prawa i obowiązki stron oraz wszystkich innych uczestników postępowania, formułuje zasady procesu karnego, a także reguluje wszelkie czynności w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu przed sądem. Podejmuje również tematykę środków przymusu, dowodów w sprawie karnej czy wydawania orzeczeń

Prawo karne wykonawcze

Dotyczy wykonywania kar, środków karnych oraz zabezpieczających – jego częścią jest prawo penitencjarne, które zajmuje się wykonywaniem kar pozbawienia wolności.

Jakie funkcje pełni prawo karne?

Przepisy prawa karnego pełnią kilka funkcji, do których zaliczamy:

  • funkcję sprawiedliwościową – jej celem jest zaspokojenie poczucia sprawiedliwości, zarówno u osoby poszkodowanej, jak również całej społeczności,
  • funkcję ochronną – jej celem jest ochrona dóbr prawnych, a także odpowiedź na pytanie: „dlaczego stosujemy karę?”,
  • funkcję gwarancyjną – zabezpiecza przed tym, aby osoba niewinna nie została pociągnięta do odpowiedzialności karnej,
  • funkcję kompensacyjną – jej celem jest naprawienie szkody wyrządzonej osobie poszkodowanej,
  • funkcję prewencyjną – ma ona za zadanie odstraszyć potencjalnych sprawców przed łamaniem prawa i daje świadomość, że popełnione przestępstwo zostanie ukarane.

W czym pomoże Ci kancelaria adwokacka z Warszawy?

Moja warszawska kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie karnym, zapewniając wsparcie Klientom na każdym etapie postępowania. Adwokat podejmie się obrony oskarżonego niezależnie od tego, jakiego czynu się dopuścił – moim celem jest zawsze dążenie do uniewinnienia klienta albo wywalczenia jak najniższego wymiaru kary.

Zapraszam do kontaktu i walki o swoje dobro – z odpowiednio wykfalifikowanym i doświadczonym adwokatem będzie to jak najbardziej możliwe!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top