Prawo karne – jakie pełni funkcje i w jakich sytuacjach pomoże Ci adwokat?
prawo pracy
Kiedy pracodawca łamie prawo pracy? Sprawdź i zgłoś się do prawnika!
29 kwietnia 2020
vat
Mafie VATowskie – na czym polega ich działanie?
1 września 2020
Show all

Prawo karne – jakie pełni funkcje i w jakich sytuacjach pomoże Ci adwokat?

prawo karne

Prawo karne to zespół przepisów, które normują kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. Jego podstawowymi źródłami w Polsce są  Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, a także kodeks karny skarbowy. W przypadku złamania prawa karnego, masz prawo do skorzystania z pomocy adwokata – moja warszawska kancelaria adwokacka zapewni Ci kompleksową obsługę i wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Jak klasyfikujemy sprawy karne?

Prawo karne to dziedzina niezwykle szeroka, obejmująca wiele różnego rodzaju spraw – biorąc pod uwagę treść regulacji, wyróżniamy trzy podstawowe działy prawa karnego. Jakie to działy i co wchodzi w ich zakres?

Prawo karne materialne

W jego skład wchodzą przepisy, które regulują stosowanie kar przez sądy. Są odpowiedzią na szkodliwe społecznie zachowania, zabronione przez prawo karne. Znajdziesz tu katalog czynów przestępnych oraz kary przewidziane za ich popełnienie.  Zostało ono określone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.) i dzieli się na prawo karne powszechne (dotyczące przestępstw i wykroczeń), a także prawo karne specjalne (wojskowe, skarbowe itd.)

Prawo karne procesowe

Określa ono formy, w jakich prawo karne materialne jest stosowane przez organy państwa. Dotyczy procedury karnej, określając między innymi prawa i obowiązki stron oraz wszystkich innych uczestników postępowania, formułuje zasady procesu karnego, a także reguluje wszelkie czynności w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu przed sądem. Podejmuje również tematykę środków przymusu, dowodów w sprawie karnej czy wydawania orzeczeń

Prawo karne wykonawcze

Dotyczy wykonywania kar, środków karnych oraz zabezpieczających – jego częścią jest prawo penitencjarne, które zajmuje się wykonywaniem kar pozbawienia wolności.

Jakie funkcje pełni prawo karne?

Przepisy prawa karnego pełnią kilka funkcji, do których zaliczamy:

  • funkcję sprawiedliwościową – jej celem jest zaspokojenie poczucia sprawiedliwości, zarówno u osoby poszkodowanej, jak również całej społeczności,
  • funkcję ochronną – jej celem jest ochrona dóbr prawnych, a także odpowiedź na pytanie: „dlaczego stosujemy karę?”,
  • funkcję gwarancyjną – zabezpiecza przed tym, aby osoba niewinna nie została pociągnięta do odpowiedzialności karnej,
  • funkcję kompensacyjną – jej celem jest naprawienie szkody wyrządzonej osobie poszkodowanej,
  • funkcję prewencyjną – ma ona za zadanie odstraszyć potencjalnych sprawców przed łamaniem prawa i daje świadomość, że popełnione przestępstwo zostanie ukarane.

W czym pomoże Ci kancelaria adwokacka z Warszawy?

Moja warszawska kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie karnym. Zapewniamy  wsparcie Klientom na każdym etapie postępowania. Adwokat podejmie się obrony oskarżonego niezależnie od tego, jakiego czynu się dopuścił. Jego celem nie jest ocena postępowania klienta, a pomoc w uzyskaniu jak najbardziej sprawiedliwego wyroku. Moim celem jest zawsze dążenie do uniewinnienia klienta albo wywalczenia jak najniższego wymiaru kary. Żeby tak się stało, konieczna jest absolutna szczerość i współpraca. Tylko w te sposób jestem w stanie opracować najlepszą linię obrony przed sądem.

Zapraszam do kontaktu i walki o swoje dobro – z odpowiednio wykfalifikowanym i doświadczonym adwokatem będzie to jak najbardziej możliwe!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top