Kiedy pracodawca łamie prawo pracy? Sprawdź i zgłoś się do prawnika!
odszkodowanie
Adwokat radzi – czym jest i kiedy należy się odszkodowanie?
24 kwietnia 2020
prawo karne
Prawo karne – jakie pełni funkcje i w jakich sytuacjach pomoże Ci adwokat?
29 kwietnia 2020
Show all

Kiedy pracodawca łamie prawo pracy? Sprawdź i zgłoś się do prawnika!

prawo pracy

Każdemu pracownikowi przysługują prawa, które nierzadko są łamane przez pracodawców. Zostały zebrane w kodeksie pracy, który jest zbiorem praw, obowiązków i przywilejów pracowniczych. Sprawdź, w jakich sytuacjach warto zgłosić się do prawnika z warszawskiej kancelarii adwokackiej i jakie kary grożą pracodawcy za złamanie kodeksu pracy?

Łamanie prawa przez pracodawcę – kiedy ma miejsce?

Lista wykroczeń, jakich może dopuścić się pracodawca, jest bardzo długa i w każdej z wymienionych niżej sytuacji może pomóc Ci prawnik z Warszawy. Do najbardziej powszechnych problemów pracowników, należą: opóźnienia w wypłacaniu wynagrodzenia, brak wydania świadectwa pracy po zakończeniu umowy z firmą, a także niedopilnowanie przestrzegania przepisów BHP. To jednak tylko część wykroczeń, które pojawiają się w wyniku nieprzestrzegania zasad kodeksu pracy, a także umów podpisywanych z pracownikiem. Kiedy jeszcze pracodawca łamie prawo? Najczęściej dochodzi do niego w wyniku:

  • nieprzestrzegania dopuszczalnych norm czasu pracy – np. w sytuacji, gdy powinieneś pracować 8 godzin dziennie, a czas ten jest bezpodstawnie wydłużany przez pracodawcę,
  • braku należytych przerw dla pracowników – po upływie 6 godzin pracy każdy zatrudniony ma prawo do 15 minut przerwy,
  • nieprzestrzegania praw pracowników szczególnie chronionych, jak dzieci czy kobiety w ciąży – mowa tu przede wszystkim o pracy powyżej ustalonych 8 godzin,
  • nieudzielania urlopu oraz minimalnego nieprzerwanego urlopu dobowego i tygodniowego, np. poprzez zmuszanie do pracy w weekendy,
  • stosowania kar wobec pracowników innych niż te, które wymienione są w przepisach o odpowiedzialności porządkowej pracowników,
  • zawierania nieodpowiednich umów – np. oferując umowę zlecenie, gdy zawarta powinna zostać umowa o pracę,
  • stosowania materiałów i procesów technologicznych, bez ustalenia stopnia ich szkodliwości dla pracowników,
  • wyposażania stanowisk pracy w urządzenia, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności.

To oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej – złamanie prawa przez pracodawcę może mieć miejsce w wielu innych sytuacjach. Dlatego pomoc prawnika może okazać się nieodzowna w różnych przypadkach, również stalkingu, który jest problemem w wielu przedsiębiorstwach.

Zwolenie z pracy a łamanie prawa

Zwolnienie z pracy to sytuacja trudna zarówno dla pracownika, jak i firmy, którą pracownik opuszcza. Tym bardziej ważne jest, by odbyło się to zgodnie z przepisami. Kodeks pracy dokładnie określa warunki, jakie powinny zostać spełnione w przypadku zwolnienia pracownika z pracy. Jeżeli nie masz pewności czy zostałeś dobrze potraktowany, warto zasięgnąć porady specjalisty.

Pamiętaj! Pracodawca łamie prawo również w sytuacji, gdy zwalnia Cię w nieodpowiedni sposób. Warto zgłosić się do prawnika w sytuacji, gdy pracodawca nie zachował okresu wypowiedzenia, nie podał przyczyny zwolnienia przy umowie podpisanej na czas nieokreślony, nie wypłacił przysługującego Ci wynagrodzenia czy ekwiwalentów za urlop albo nie wydał świadectwa pracy!

Jakie są kary dla pracodawcy?

Kodeks pracy to nie tylko zbiór reguł obowiązujących w zakładzie pracy. Znajdziesz w nim obowiązki pracodawcy wobec pracownika, ale również kary wyznaczone za nieprawidłowe praktyki. Wszelkie działania pracodawcy, które stanowią łamanie prawa pracowniczego, mogą zostać ukarane. Niektóre traktowane są jako wykroczenie, a inne – jako przestępstwo. Pracodawca może zapłacić mandat wystawiony przez Inspektora Pracy (w wysokości do 2 tysięcy złotych) albo zapłacić karę grzywny, wyznaczoną przez sąd, która wynosić może nawet 30 tysięcy złotych.

Co więcej, Tobie, jako pracownikowi, może przysługiwać zadośćuczynienie, np. w wyniku utraty zdrowia, wynikającego z niewłaściwych praktyk, stosowanych przez pracodawcę. W takiej sytuacji pomoże Ci prawnik z naszej warszawskiej kancelarii adwokackiej. A to tylko wierzchołek góry lodowej wśród korzyści wynikających ze współpracy ze specjalistą z dziedziny prawa pracy.

W czym pomoże Ci prawnik?

W przypadku łamania prawa pracowniczego albo podejrzenia o działanie niezgodne z prawem, warto skorzystać z pomocy prawnika. Niezależnie od tego, czy nie zostało wypłacone Twoje wynagrodzenie, czy też doświadczyłeś mobbingu w pracy – możesz zyskać odpowiednie wsparcie. Adwokat będzie reprezentował Cię przed sądem, zapewni doradztwo prawne, a nawet pomoże zebrać dowody do procesu.

Jestem do Twojej dyspozycji w każdej sytuacji – w sytuacji łamania prawa przez pracodawcę należy Ci się pomoc, dlatego nie bój się z niej skorzystać!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top