Postępowanie w sprawie prawa karnego – jak ono wygląda?
sąd
Dlaczego podczas sprawy karnej, potrzebny będzie nam adwokat?
21 lutego 2020
rozwody warszawa
Jak wygląda proces rozwodowy?
1 marca 2020
Show all

Postępowanie w sprawie prawa karnego – jak ono wygląda?

kancelaria sprawy karne

Każdemu z nas może przydarzyć się sytuacja, że otrzymamy wezwane na policję bądź do prokuratury, na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. To oczywiście okoliczność, której towarzyszy mnóstwo negatywnych emocji, natomiast warto wówczas pamiętać, że przyda nam się wiedza dotycząca tego, jak wygląda sprawa karna.

W wypadku postępowania przeciwko nam, na pewno przyda się nam pomoc profesjonalisty z dziedziny prawa karnego. Należy zatem niezwłocznie odnaleźć specjalistę, który podoła obronie naszego interesu. Warto skorzystać z wyszukiwarki internetowej, wpisując do niej odpowiednie hasło, chociażby – adwokat prawo karne Warszawa, a lista wyników podsunie nam mnóstwo ciekawych ofert. Można powiedzieć, że postępowanie karne, przebiega zwykle zgodnie z pewnym schematem. Etapów jest kilka, a każdy z nich, będzie rządził się swoimi prawami.

Postępowanie przygotowawcze

Mamy tutaj do czynienia, z etapem, którym zwykle zajmuje się policja bądź prokuratura, a uściślając – organy ścigania. To czas, kiedy gromadzone i utrwalane w formie procesowej są wszelkie dowody, które będą mogły być wykorzystane podczas postępowania. Dowodem z pewnością nie będzie zatem notatka przygotowana przez policjanta, w czasie nieformalnie prowadzonej rozmowy ze świadkiem zdarzenia. Z kolei dowodem może stać się już odpowiednio przygotowany protokół z przesłuchania świadka, który przyjmuje prawidłową formę, a po udzieleniu mu pewnych pouczeń. Jest to chociażby możliwość odmowy zeznań, czy też odpowiedzialność karna, za składanie fałszywych zeznać. Tylko w wypadku tak przeprowadzonego dowodu z przesłuchania świadka, może mieć procesową formę. To również etap zbierania oraz zabezpieczania dowodów rzeczowych, co wymaga przygotowania stosownych protokołów.

Postępowanie w sprawie oraz wobec danej osoby

Mowa tu o dwóch podetapach postępowania przygotowawczego. Postępowanie w sprawie ma miejsce wtedy, kiedy ustalono czy doszło do przestępstwa bez wskazania, kto konkretnie jest za nie odpowiedzialny. Z kolei postępowanie przeciw osobie ma miejsce wtedy, gdy organy ścigania wiedzą już o osobie podejrzanej popełnieniu przestępstwa. Postępowanie w sprawie, może przejść w postępowanie przeciw osobie wtedy, kiedy podejrzanemu zostaną już przedstawione zarzuty. Warto wiedzieć, że na tym etapie, najważniejszy jest prokurator. Jest to postępowanie, które skończy się w tym momencie, kiedy do sądu trafi akt oskarżenia.

Postępowanie przygotowawcze i dostęp do akt spawy

Należy wiedzieć, że na tym etapie będzie ograniczony dostęp do akt sprawy. Oznacza to, że podejrzany nie będzie wiedział, jakie dowody posiadają organy ścigania. Dopiero przed samym końcem przygotowawczego postępowania, podejrzany może uzyskać dostęp do akt.

Sprawa karna przed sądem

Kolejny etap to już postępowanie sądowe. To czas, kiedy sąd powinien zapoznać się z każdym zgromadzonym w sprawie dowodem, nim będzie mógł orzec czy podejrzany, nazywany także oskarżonym w toku postępowania, faktycznie dopuścił się przestępstwa, które jest mu zarzucone, czy też jest jednak niewinny. W związku z tym, świadkowie będący już przesłani przez prokuratora bądź policję, będą musieli stawić się ponownie na przesłuchanie, tym razem przed sądem.

Wydanie wyroku

Zgodnie z konstytucją, każdy będzie uważany za niewinnego, nim wina nie zostanie potwierdzona przez prawomocny wyrok sądu. Oznacza to tylko, że zarówno policja, jak i prokuratura nie mają prawa uznać, czy ktoś rzeczywiście jest winny popełnienia przestępstwa. Może to zrobić tylko i wyłącznie sąd. Podczas toku postępowania sądowego, oskarżony ma dostęp do akt sprawy, a także będzie znać każdy dowód, który może go obciążać. Pozwala to zatem na to, aby on i jego adwokat, mogli skutecznie bronić swojego interesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top