Kary za przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej
Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?
6 marca 2021
Pomoc adwokata a zorganizowana grupa przestępcza
11 kwietnia 2021
Show all

Kary za przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej

Zorganizowane grupy przestępcze działają na całym świecie, również w Polsce, stanowiąc spory problem dla organów ścigania oraz całego wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście polskie prawo przewiduje różnego rodzaju kary, adekwatne zarówno do rodzaju prowadzonych przez nie działań, jak i skali przestępstw. Co grozi za bycie członkiem albo prowadzenie zorganizowanej grupy przestępczej?

Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?

Przestępczość zorganizowana to pojęcie bardzo szerokie. Dlatego jej zdefiniowanie nie należy do zadań prostych. Wszystko przez różnorodność tego zjawiska. Dotyczy to między innymi form występowania grupy czy ilości jej członków. Z definicji wynika, że zorganizowana grupa przestępcza liczy minimum trzech członków z wyraźnym podziałem ról. Mózgiem jest przywódca, który odpowiada między innymi za przydzielanie zadań i dyscyplinowanie grupy. Dzięki temu jej struktura jest doskonale zorganizowana.

Członkowie działają z różnych pobudek. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się chęć zysku, żądza władzy czy zemsty. By osiągnąć swój cel, członkowie grupy przestępczej nie przebierają w środkach. Stosują różne formy przemocy psychicznej i fizycznej.

Zorganizowane grupy przestępcze a kodeks karny

Wszelkie informacje dotyczące działalności zorganizowanych grup przestępczych zostały ujęte w art. 258 § 1 Kodeksu karnego. Znajduje się tam zarówno definicja takiej grupy, jak również kary, które wiążą się z uczestnictwem w niej albo jej prowadzeniem. Mowa tutaj przede wszystkim o karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 dla każdego, „kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego”.

To jednak nie wszystko. W kolejnych paragrafach tego artykułu znajdują się bardziej szczegółowe kary, które odnoszą się do poszczególnych rodzajów popełnianych przestępstw. Samo uczestnictwo to bowiem nie wszystko – jeszcze większa odpowiedzialność karna spoczywa na wszystkich tych, którzy podejmują się konkretnych działań. Mowa tutaj o:

  • karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, gdy grupa przestępcza ma charakter zbrojny albo ma na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
  • karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 dla osób, które zakładają grupę przestępczą albo nią kierują;
  • karze pozbawienia wolności nie krótszej niż 3 lata dla osób, które zakładają grupę przestępczą popełniającą przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub nią kierują

Kto zwalcza zorganizowaną przestępczość w Polsce?

Podstawową jednostką, powołaną między innymi do ścigania i zwalczania zorganizowanych grup przestępczych w Polsce, jest Centralne Biuro Śledcze. Według oficjalnych informacji, pracuje w nim obecnie 2500 funkcjonariuszy i 250 pracowników, którzy specjalizują się w zwalczaniu przestępczości o charakterze kryminalnym, narkotykowym, ekonomicznym, cyberprzestępczości oraz aktów terroru.

O skali problemu w naszym kraju najlepiej świadczą wyniki, jakie CBŚ osiągnęło na przestrzeni ponad 20 lat działań. W tym czasie zostało rozbitych aż 3,5 tys. zorganizowanych grup przestępczych, ustalono 90 tys. podejrzanych oraz zabezpieczono około 8,3 mld złotych. Pokazuje to, jak wiele przypadków przestępstw ma miejsce każdego dnia w naszym kraju.

Każdy człowiek ma prawo do obrony prawnej, nawet członek zorganizowanej grupy przestępczej lub osoba powiązana. Dlatego nasza kancelaria jest do dyspozycji osób, które zostały oskarżone i chcą mieć możliwość skorzystania z doświadczonego reprezentanta. Specjalista doświadczony w tym temacie wie, na co zwrócić uwagę, by zadziałać na korzyść swojego klienta. Dobrze obrana linia obrony może się przyczynić do skrócenia wyroku lub rzucić inne światło na sprawę. Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top