Kary za przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej
Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?
6 marca 2021
Pomoc adwokata a zorganizowana grupa przestępcza
11 kwietnia 2021
Show all

Kary za przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej

Zorganizowane grupy przestępcze działają na całym świecie, również w Polsce, stanowiąc spory problem dla organów ścigania oraz całego wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście polskie prawo przewiduje różnego rodzaju kary, adekwatne zarówno do rodzaju prowadzonych przez nie działań, jak i skali przestępstw. Co grozi za bycie członkiem albo prowadzenie zorganizowanej grupy przestępczej?

Zorganizowane grupy przestępcze a kodeks karny

Wszelkie informacje dotyczące działalności zorganizowanych grup przestępczych zostały ujęte w art. 258 § 1 Kodeksu karnego. Znajduje się tam zarówno definicja takiej grupy, jak również kary, które wiążą się z uczestnictwem w niej albo jej prowadzeniem. Mowa tutaj przede wszystkim o karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 dla każdego, „kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego”.

To jednak nie wszystko. W kolejnych paragrafach tego artykułu znajdują się bardziej szczegółowe kary, które odnoszą się do poszczególnych rodzajów popełnianych przestępstw. Samo uczestnictwo to bowiem nie wszystko – jeszcze większa odpowiedzialność karna spoczywa na wszystkich tych, którzy podejmują się konkretnych działań. Mowa tutaj o:

  • karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, gdy grupa przestępcza ma charakter zbrojny albo ma na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
  • karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 dla osób, które zakładają grupę przestępczą albo nią kierują;
  • karze pozbawienia wolności nie krótszej niż 3 lata dla osób, które zakładają grupę przestępczą popełniającą przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub nią kierują

Kto zwalcza zorganizowaną przestępczość w Polsce?

Podstawową jednostką, powołaną między innymi do ścigania i zwalczania zorganizowanych grup przestępczych w Polsce, jest Centralne Biuro Śledcze. Według oficjalnych informacji, pracuje w nim obecnie 2500 funkcjonariuszy i 250 pracowników, którzy specjalizują się w zwalczaniu przestępczości o charakterze kryminalnym, narkotykowym, ekonomicznym, cyberprzestępczości oraz aktów terroru.

O skali problemu w naszym kraju najlepiej świadczą wyniki, jakie CBŚ osiągnęło na przestrzeni ponad 20 lat działań. Rozbitych w tym czasie zostało aż 3,5 tys. zorganizowanych grup przestępczych, ustalonych zostało 90 tys. podejrzanych i zabezpieczonych zostało około 8,3 mld złotych. Pokazuje to, jak wiele przypadków przestępstw ma miejsce każdego dnia w naszym kraju.

Oczywiście nie zmienia to faktu, że każdy ma prawo do obrony przez adwokata, dlatego też nasza kancelaria jest do dyspozycji osób, które zostały oskarżone i chcą mieć możliwość skorzystania z doświadczonego reprezentanta. Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top