Blog
15 września 2023
porozumienie podczas rozowdu

Rozwód, kto po kim dziedziczy majątek?

Rozwód jest procesem, który może mieć znaczący wpływ na aspekty prawne i finansowe życia małżonków. Jednym z istotnych zagadnień jest dziedziczenie majątku po rozwodzie. Po rozwiązaniu […]
1 września 2023
ubezwłasnowolnienia częściowego

Czym jest ubezwłasnowolnienie częściowe?

Ubezwłasnowolnienie częściowe, znane również jako ograniczenie zdolności do czynności prawnych, to termin prawny odnoszący się do sytuacji, w której osoba nie jest w pełni zdolna do […]
18 sierpnia 2023
rozwód, podział majątku

Rozwód w Warszawie – kto może go orzec?

Rozwód to proces prawny, który prowadzi do formalnego zakończenia małżeństwa. W niektórych przypadkach małżonkowie mogą zdecydować się na rozwód za porozumieniem stron, co oznacza, że ​​nie […]
23 sierpnia 2022
rozwód warszawa

Rozwód w Warszawie? Najważniejsze aspekty sprawy

Sprawy sądowe o rozwód toczą się z powództwa któregoś z małżonków lub mogą być efektem ich wspólnej decyzji o tym, aby się rozstać. W tym celu […]
Top