Blog
18 października 2023
kancelaria

Kancelaria w Warszawie: Co nazywamy zasiedzeniem?

Zasiedzenie jest instrumentem prawnym zdefiniowanym w Kodeksie cywilnym jako sposób nabycia własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej przez osobę, która przez określony czas faktycznie władała tą nieruchomością, […]
10 października 2023
darowizna

W jakich przypadkach możliwe jest odwołanie darowizny?

Odwołanie darowizny, czyli cofnięcie lub unieważnienie wcześniej dokonanego daru, zależy od konkretnej legislacji i przepisów obowiązujących w danej sytuacji. Choć prawa mogą się różnić, istnieją pewne […]
30 września 2023
court

Dochodzenie wierzytelności w sprawach cywilnych

Dochodzenie wierzytelności w sprawach cywilnych odnosi się do procesu, w którym wierzyciel podejmuje działania prawne w celu odzyskania należności od dłużnika. Proces ten obejmuje różne kroki […]
28 września 2023
Zasady dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Sprawowanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Sprawowanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie jest istotnym zagadnieniem, które regulowane jest przepisami prawnymi i zależy od konkretnej sprawy. Ogólnie rzecz biorąc, po rozwodzie oboje rodzice nadal […]
Top