Blog
11 kwietnia 2021

Pomoc adwokata a zorganizowana grupa przestępcza

Przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej podlega karze pozbawienia wolności do lat 5, a kierowanie nią niesie za sobą jeszcze większą odpowiedzialność karną. Uczestnictwo w takim procederze […]
6 kwietnia 2021

Kary za przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej

Zorganizowane grupy przestępcze działają na całym świecie, również w Polsce, stanowiąc spory problem dla organów ścigania oraz całego wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście polskie prawo przewiduje różnego rodzaju […]
6 marca 2021

Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?

O działalności zorganizowanej grupy przestępczej często dowiadujemy się z mediów. To grupa bardzo hermetyczna, nastawiona na realizację celu. Dlatego wielokrotnie ich działalność jest zaskoczeniem dla osób […]
31 stycznia 2021
narkotyki

Posiadanie marihuany a umorzenie postępowania karnego

Uniewinnienie w przypadku posiadania marihuany albo jakichkolwiek innych środków odurzających jest w Polsce rzadkością.  Ma miejsce w sytuacji, gdy narkotyki zostały podrzucone osobie oskarżonej. Na szczęście […]
Top