Specjalizacja: prawo karne, specjalista – adwokat karnista

Specjalizacja: prawo karne, specjalista - adwokat karnista

 

W wielu kancelariach prawnych pracuje adwokat karnista, czyli prawnik, którego specjalnością jest prawo karne. Trzeba mieć jednak świadomość, że ten rodzaj prawa łączy się ściśle z innymi gałęziami, dlatego karnista warszawa musi posiadać rozległą wiedzę i być biegły w różnych dziedzinach prawa, aby był w stanie skutecznie pomagać klientom w ich problemach. Prawo karne niejednokrotnie łączy się z zagadnieniami dotyczącymi windykacji, odszkodowań czy prawem cywilnym. Są jednak kancelarie, które tylko specjalizują się w prawie karnym, i tylko to zagadnienie ich interesuje, bez zwracania uwagę na inne rodzaje prawa. Jest to jednak w wielu przypadkach ograniczające i nie pozwala na szerokie rozpatrywanie sprawy. 

Karniści Warszawa - elita adwokacka zajmująca się najtrudniejszymi sprawami

Wszyscy karniści warszawa zajmują się przede wszystkim sprawami dotyczącymi osób fizycznych. Są to osoby, którym postawiono zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, które ma znamiona kwalifikujące je jako przestępstwo karne. W takiej sytuacji adwokat karnista warszawa staje się obrońcą w postępowaniu sądowym, musi przygotować linie obrony w taki sposób, aby klient nie poszedł do więzienia lub otrzymał łagodny wymiar kary. Sprawy karne są niezwykle trudne, skomplikowane i mogą ciągnąć się latami, dlatego adwokat, jak i jego klient, muszą być przygotowani na długą batalię, jeżeli chcą osiągnąć ustalone cele. 

Warto także podkreślić, że prawnicy zajmujący się sprawami karnymi są wynajmowani także przez podmioty gospodarcze, które popełniły przestępstwo wchodzące w skład prawa karnego. Może okazać się, że dana firma naruszyła dobra osób trzecich i doprowadziła na przykład do uszczerbku na zdrowiu, czy też śmierci w wyniku prowadzonych działań. Mając dobrego adwokata można będzie się wybronić i uzyskać dla siebie korzystny wymiar kary. Ważne jest jednak, aby karnista był biegły w szerokim zakresie prawa, ponieważ dzięki temu będzie w stanie przygotować odpowiednią linię obrony i w szerokim aspekcie rozpatrzyć daną sprawę. Na pewno będzie to miało wpływ na przebieg postępowania.

ZAPRASZAM
DO KONTAKTU

Top