Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe Warszawa

Sprawy spadkowe m.in. o stwierdzenie nabycia, podziału, przyjęcia albo odrzucenia spadku

Jednym z najsilniej rozwiniętych obszarów działalności naszej kancelarii jest prawo spadkowe. Specjalizujemy się zarówno w sprawach, w których okoliczności przekazania spadku są niejasne, jak i w tych, w których prawo do spadku można ustalić po oględzinach podstawowych dokumentów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ze względu na przykre okoliczności każdego postępowania spadkowego i niekiedy jego zawiłość, należy indywidualnie podchodzić do problemów każdego klienta. Po zgłoszeniu do nas sprawy spadkowej każda osoba ubiegająca się o spadek może więc mieć pewność, że jej sprawa zostanie poprowadzona starannie i z najwyższą dbałością o dobro klienta.

W ramach działalności kancelarii prowadzimy sprawy spadkowe, sprawy o zachowek, a także ustalamy podstawy do dziedziczenia ustawowego. Dbamy o to, by postępowanie nie przynosiło spadkobiercom dodatkowego stresu i kłopotów. Reprezentujemy również naszych klientów w sprawach, w których co do przekazania spadku istnieją wątpliwości. Świadczymy również usługi w zakresie wsparcia klientów w dopełnieniu wszelkich formalności – także w sprawach zgłoszeń faktu nabycia spadku do odpowiednich urzędów i organów państwowych.

Dzięki wysokim kwalifikacjom naszych pracowników oraz długoletniemu doświadczeniu, każdy klient może być pewien, że każda sprawa spadkowa powierzona naszej kancelarii zakończy się możliwe szybko i pomyślnie dla jego interesów. Dbamy zarówno o aspekt formalny, jak i moralny prowadzonego postępowania, a potrzeby klientów zawsze stoją u nas na pierwszym miejscu. W komunikacji z klientem każdorazowo pochylamy się nad jego potrzebami i staramy się, by rozumiał, z jakich przepisów wynikają konkretne kroki prawne, podjęte przez naszych pracowników.

Prowadzimy wszystkie sprawy spadkowe (Warszawa), które reguluje księga czwarta kodeksu cywilnego – „Spadki”. Dbamy o to, by przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci właściciela praw spadkowych było zawsze korzystne dla naszych klientów. Zajmujemy się zarówno udzielaniem porad prawnych w zakresie prawa spadkowego, jak i czynnym reprezentowaniem naszych klientów w postępowaniu sądowym. Do najczęstszych spraw spadkowych prowadzonych przez naszą Kancelarię Adwokacką zaliczamy dziedziczenie ustawowe i testamentowe, zachowek, wydziedziczenie oraz przyjęcie/odrzucenie spadku.

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Prowadzimy sprawy dziedziczenia z ustawy oraz z testamentu. Sprawy spadkowe z ustawy, prowadzone na terenie miasta Warszawa, dotyczą sytuacji, w których wskazani w testamencie spadkobiercy nie chcą lub nie mogą przyjąć spadku, a także wtedy, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu. W takich przypadkach obowiązuje kolejność dziedziczenia ustawowego. Z kolei dziedziczenie testamentowe ma miejsce wtedy, gdy spadkodawca zostawił testament. W niektórych sytuacjach dochodzi równocześnie do dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego, szczególnie wtedy, gdy w testamencie spadkodawca wskaże spadkobiercę, który będzie dziedziczył wyłącznie część spadku. O przyznaniu pozostałej części spadku decyduje kolejność dziedziczenia ustawowego. Co więcej, w przypadku gdy spadkodawca wyznaczył kilku spadkobierców, mogą oni dokonać działu spadku.

Zachowek

Reprezentujemy zstępnych, współmałżonków oraz rodziców spadkodawcy, którzy zostali pominięci w jego testamencie lub przyznano im niewielką część spadku. W takich sytuacjach wyżej wymienione osoby mają prawo dochodzić należnych im roszczeń majątkowych, o ile dopuszcza do tego dziedziczenie ustawowe. Sprawy spadkowe o zachowek, które prowadzimy na terenie miasta Warszawa, dotyczą uzyskania 1/2 lub 3/4 wartości udziału spadkowego.

Wydziedziczenie

Do prawnego wydziedziczenia dochodzi jedynie wtedy, gdy spadkodawca odmawia ustawowemu spadkobiercy prawa do zachowku, jednoznacznie wskazując w testamencie przyczynę swojej decyzji. Prowadzimy sprawy spadkowe (Warszawa), w których nasi klienci kwestionują testament lub przyczynę wydziedziczenia.

Przyjęcie/odrzucenie spadku

Kwestia przyjęcia lub odrzucenia spadku wiąże się najczęściej z przyjęciem lub odrzuceniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Od chwili uzyskania informacji o spadku spadkobierca ma 6 miesięcy na podjęcie jednej z trzech decyzji. Może on całkowicie odrzucić spadek (wyłączenie z dziedziczenia), przyjąć spadek wprost (odpowiedzialność całym swoim majątkiem za długi spadkowe) lub przyjąć spadek z „dobrodziejstwem inwentarza” (ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe). Jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy nie złoży oświadczenia, będzie to równoznaczne z decyzją, że chce przyjąć spadek wprost.

Nasza Kancelaria Adwokacka prowadząca sprawy spadkowe zlokalizowana jest przy ul. Śniadeckich 20 lok. 15 (Warszawa Śródmieście Południowe). Zapraszamy do telefonicznego lub mailowego ustalania terminów spotkań.

ZAPRASZAM
DO KONTAKTU

Top