Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy reguluje relacje pracodawcy i pracownika jako stron stosunku pracy.

Kancelaria adwokacka może reprezentować pracowników oraz pracodawców przed sądami w sprawach dotyczących stosunków pracy. Każdy z nas wie, jak ważne jest sporządzenie prawidłowej umowy o pracę, chroniącej interes pracownika, a także rzetelna reprezentacja przed sądem w sytuacjach, gdy prawo strzegące pracownika zostało złamane. Pomoc adwokata może zatem przydać się w momentach, gdy np. przy odejściu na emeryturę lub rentę pracownikowi nie zostanie wypłacona należna odprawa czy kiedy kobieta w ciąży zostanie zwolniona z pracy albo w przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę.

Po poradę do adwokata może zgłosić się również osoba, która doświadczyła mobbingu w miejscu pracy lub była molestowana seksualnie. Takich sytuacji, jak się okazuje, jest wiele. Dlatego warto udać się do kancelarii adwokackiej po fachową pomoc. Wskaże oraz ukierunkuje jak zebrać dowody do procesu i jak udowodnić, że dane zajścia rzeczywiście miały miejsce. Jeśli szukają Państwo adwokata, który zajmuje się prawem pracy na terenie Warszawy, zachęcam do kontaktu.

ZAPRASZAM
DO KONTAKTU

Top