Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to wiele zagadnień, z którymi mamy do czynienia niemal każdego dnia.

O części z nich niektórzy nie wiedzą, że te postępowania prawne dotyczą między innymi takich zagadnień jak: rejestracji samochodu, świadczeń społecznych lub kar za usuwanie drzew. Prawo administracyjne obejmuje również takie działania, jak wydanie dowodu osobistego lub uzyskanie koncesji czy pozwolenia.

Okazuje się jednak, że w wielu sytuacjach, w których pojawiają się problemy natury prawnej, związane z prawem administracyjnym, potrzebna jest porada adwokata a także aktywne działanie w postępowaniu. Pomoc uzyskana w kancelarii adwokackiej może dotyczyć np. reprezentowania w postępowaniu w sprawach o wywłaszczenie nieruchomości, sporządzania odwołań i zażaleń, sporządzania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy reprezentowania przed Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

ZAPRASZAM
DO KONTAKTU

Top