Odszkodowania

Odszkodowania

Wiele osób przez długie miesiące bezskutecznie stara się o odszkodowanie.

Nieszczęśliwy wypadek może uniemożliwić wykonywanie zawodu na długie lata. Jednak odszkodowania za nie, często są albo niewymierne do wyrządzonej szkody, albo w ogóle nie zostają przyznane. Jako kancelaria adwokacka możemy zapewnić pomoc przy wyjaśnianiu przesłanek, które umożliwią uzyskanie odszkodowania z tytułu wypadków drogowych, zdarzeń medycznych, uszkodzeń ciała a także zadośćuczynienia za krzywdy tym wyrządzone. Dotyczy to także odszkodowań związanych z kolizją drogową (OC, AC), które często są wypłacane w zaniżonej wysokości lub wręcz ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Trzeba pamiętać o możliwości odwołania się do sądu w takich przypadkach.

Podejmujemy się prowadzenia wszelkiego rodzaju sporów sądowych, a także procesów odszkodowawczych przeciwko Zakładom Ubezpieczeń oraz od Skarbu Państwa. Prawidłowa analiza stanu faktycznego przyczynia się do uzyskania jak najwyższego odszkodowania. Jeśli szukają Państwo pomocy w dochodzeniu odszkodowań na terenie Warszawy, proszę o kontakt.

ZAPRASZAM
DO KONTAKTU

Top